ปฐมพยาบาลทำ CPR และให้ออกซิเจนผู้ป่วยชีพจรหยุดเต้น ระหว่างนำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. ศูนย์วิทยุนเรนทรน่าน ได้แจ้งว่า มีผู้ป่วยจำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปี เป็นลมหมดสติ และชีพจรหยุดเต้นในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว นำส่งผู้ป่วยคนดังกล่าวไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน โดยระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลทำการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ หรือ CPR และให้ออกซิเจน canula ๓ Lpm แก่ผู้ป่วย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ