ออกตรวจความเรียบร้อยประจำวัน ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าตรู่วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบความเรียบร้อยประจำวัน ในตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ