ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วย นายแดน จิตอารีย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว และกลุ่มแม่บ้านสตรีในเขตเทศบาล ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านบทบาทการพัฒนาสตรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรสตรี

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ