วีดิทัศน์กิจกรรมรณรงค์ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องในวันล้างมือโลก

วีดิทัศน์กิจกรรมรณรงค์ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องในวันล้างมือโลก

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์