ประดับตกแต่งซุ้มดอกไม้ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๔.๒๔ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ร่วมกันประดับตกแต่งซุ้มดอกไม้ หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลปัว ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะมานั่งพักหรือถ่ายรูปเช็คอินเป็นที่ระลึกได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางคมคาย ภิมาลย์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ