ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง หน้าร้านข้าวมันไก่หัวลำโพง

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย จากการสำรวจพบว่า เป็นเพศชาย มีอายุประมาณ ๗๐ – ๗๕ ปี มีแผลถลอกตามร่างกาย , ศีรษะแตก และนิ้วเท้าซ้ายนิ้วชี้มีแผลฉีกขาด จากเหตุจักรยานยนต์แฉลบล้มเอง หน้าร้านข้าวมันไก่หัวลำโพง พร้อมนำส่งไปทำแผล ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ