ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปัว ได้ร่วมกันประชุมหารือพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ