ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณพื้นที่บ้านไร่รวงทอง

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณพื้นที่บ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณบ้านไร่รวงทอง ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่แจ้ง จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๑๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ