รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุ พื้นที่บ้านร้อง มีอาการหลับลึกเรียกไม่รู้สึกตัว นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เวลา ๑๙.๐๖ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยเพศหญิง อายุประมาณ ๘๐ – ๙๐ ปี จำนวน ๑ ราย ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว มีอาการหลับลึกเรียกไม่รู้สึกตัว นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ