ให้บริการรับผู้ป่วยชายสูงอายุบ้านป่าลาน มีอาการปวดท้อง อ่อนเพลีย ส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการรับผู้ป่วย เพศชาย อายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปี จำนวน ๑ ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว จากการตรวจสอบพบว่า มีอาการปวดท้อง และอ่อนเพลีย จึงได้นำส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ