ดามขาผู้ป่วยหญิงสูงอายุ มีอาการขาขวาผิดรูปและบวม และนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลาประมาณ ๐๘.๑๓ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับผู้ป่วย เพศหญิง อายุประมาณ ๗๐ – ๘๐ ปี มีอาการขาขวาผิดรูปและบวม เนื่องจากหกล้มเมื่อวาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ปฐมพยาบาลด้วยการดามขาผู้ป่วย และนำส่งไปรักษา ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ