ประกาศผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณาโครงการก่อสร้างจุดจำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารสด ตลาดสดเทศบาล2 (ตลาดล่าง) บ.ปรางค์พัฒนา1 หมู่ที่3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน

20221027_054444