รับผู้ป่วยหญิงสูงอายุในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการหลับปลุกไม่ตื่น นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เวลา ๐๗.๒๐ น. ของวันนี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว ได้แจ้งว่า มีผู้ป่วยหญิงสูงอายุในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๒ มีอาการหลับปลุกไม่ตื่น ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยคนดังกล่าวนำส่งไปปตรวจอาการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ