พิธีทำบุญและฟังเทศก์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” ณ วัดปรางค์

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว และพนักงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล , กองช่าง เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศก์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” ณ วัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดให้มีการทำบุญและฟังเทศก์ฯ ทุกวันพระตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ