ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว ณ ห้องประชุมวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในที่ประชุม

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ