ออกตรวจหอพักหรือบ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลปัว ให้มาต่อใบอนุญาต

เนื้อหา : วันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการตรวจหอพักหรือบ้านเช่า ในเขตเทศบาลตำบลปัว ให้มาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ