วีดิทัศน์การริเริ่มเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตเทศบาลตำบลปัว

วีดิทัศน์การริเริ่มเป็นพื้นที่นำร่องดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตเทศบาลตำบลปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์