เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือ

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายแดน จิตอารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี , นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ได้เข้าร่วมงานประเพณีแข่งเรือ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ