นำผู้ป่วยชาย มีอาการหน้ามืดเป็นลม ในปั๊มบางจาก ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เวลา ๑๕.๓๐ น. ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว นำผู้ป่วยเพศชาย อายุประมาณ ๓๕ ปี มีอาการหน้ามืดเป็นลม ในปั๊มบางจาก สาขาปัว ส่งไปรักษาและวินิจฉัยโรค ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ