จัดสถานที่กางเต้นท์สำหรับงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว จัดสถานที่กางเต้นท์สำหรับงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายศรัยติศักดิ์ ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ