ออกวัดพื้นที่เพื่อจัดล็อกร้านค้า ในงานประเพณีลอยกระทงเพิ่มเติม

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกวัดพื้นที่เพื่อจัดล็อกร้านค้า ในงานประเพณีลอยกระทงเพิ่มเติม ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ