ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยในเขตบ้านขอน ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในเขตบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ