จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ เทศบาลตำบลปัว จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดภายในบริเวณงาน พร้อมทั้งจัดโต๊ะเก้าอี้บริเวณกองอำนวยการ และปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบบริเวณงานให้สามารถใช้การได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ