ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ถูกประทัดระเบิดใส่น่องขาขวา บริเวณคลองสวยน้ำใส

เนื้อหา : ในช่วงดึกของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ บริเวณคลองสวยน้ำใส เนื่องจากถูกประทัดระเบิดใส่น่องขาขวา จากการสำรวจ พบว่า มีแผลถลอก โดยผู้ได้รับบาดเจ็บมีความประสงค์ไม่ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ