วีดิทัศน์ต้อนรับการตรวจเยี่ยมราชการของนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว

วีดิทัศน์ต้อนรับการตรวจเยี่ยมราชการของนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์