ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ล้มเอง ณ ทางแยกบ้านป่าหัด

เนื้อหา : เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ เพศหญิง จำนวน ๑ ราย อายุประมาณ ๑๕ – ๒๐ ปี จากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ล้มเอง ณ บริเวณทางแยกบ้านป่าหัด และนำส่งไปทำหัตถการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ