เฝ้าระวังการจุดไฟเผาขยะ ในเขตพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : ในเวลา ๑๘.๑๔ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการเฝ้าระวังการจุดไฟเผาขยะ ประเภทกิ่งไม้และเศษไม้ที่มีขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่บ้านขอน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ