ลงพื้นที่ประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต

เนื้อหา : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลตำบลปัว เป็นตัวแทนในนามเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการลงพื้นที่ประเมินผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จำนวน ๒๖ ราย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตเทศบาลตำบลปัว ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ