ออกช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของแม่ค้าในตลาดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตกลงในซอกตึก

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของแม่ค้าในตลาดเทศบาลตำบลปัว ๑ ตกลงในซอกตึก ตามที่ร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายราชันย์ วิยา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ