ประชุมการเตรียมความพร้อมขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ