ประชุมชี้แจงการร้องเรียนถนนชำรุด บริเวณริมลำน้ำขวาง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : ในวันนี้ นางสาวเพียงพิณ ปันโย ท้องถิ่นอำเภอปัว พร้อมด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัวประธานในที่ประชุม , คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปัว และตัวแทนผู้รับจ้าง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายทนะวังคอนกรีต ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อร้องเรียน เนื่องจากถนนบริเวณริมลำน้ำขวาง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง มีสภาพชำรุด ให้แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนรับทราบ เพื่อร่วมกันหาทางออกแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายทัศน์ ทนุรัตน์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ