ติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกในเขตพื้นที่บ้านร้อง บริเวณริมแม่น้ำขว้าง

เนื้อหา : เวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุกที่มีขนาดไม่เกิน ๑๕ ตัน บริเวณริมแม่น้ำขว้าง ในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ