รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเคลื่อนที่ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าลาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ