วีดิทัศน์บรรยากาศภายในงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

วีดิทัศน์บรรยากาศภายในงานถนนคนเดิน แอ่วสวนสามาม่วนใจ๋

จัดทำโดย : นายทัศน์ ทนุรัตน์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์