ล้างท่อระบายน้ำขจัดกลิ่นเหม็น บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ๒ ถึงโรงเรียนบ้านปรางค์

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการล้างท่อระบายน้ำ เพื่อขจัดกลิ่นเหม็น บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ๒ ถึงหน้าโรงเรียนบ้านปรางค์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ