ฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถและทางเท้า ใกล้ตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดลานจอดรถและทางเท้า ใกล้ตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะให้สะอาด ตามที่ประชาชนร้องขอมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมนต์ธวัช สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ