ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อทำการค้นหาพื้นที่ที่มีน้ำสูญเสียสูง ในการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย ด้วยวิธีการทำ STEP TEST ในพื้นที่อำเภอปัว

เนื้อหา : ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในเขตพื้นที่ บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว , บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว , บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว , บ้านปรางค์พัฒนา ๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว , บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร และบ้านสวนดอก หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร ของวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. ของวันถัดไป เพื่อทำการค้นหาพื้นที่ที่มีน้ำสูญเสียสูง ในการแบ่งเป็นพื้นที่ย่อย ด้วยวิธีการทำ STEP TEST ในพื้นที่อำเภอปัว ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว ได้เตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว โดยอาจพบน้ำขุ่นมีสีแดง และตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม ทั้งนี้ พื้นที่สูงอาจใช้เวลานานกว่าปกติกว่าน้ำจะเต็มระบบ ซึ่งทางการประปาฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แหล่งข่าว : เพจ Facebook การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผา
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ