ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑

เนื้อหา : เช้ามืดของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ นาย เข้าเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภัยของตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ