กำกับ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๖.๒๘ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ออกกำกับ ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ เพื่อป้องกันการกีดขวางจราจร และลดโอกาสการเกิดปัญหาจราจรติดขัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ