ตรวจสอบข้อร้องเรียนสถานประกอบการร้านหมูอินเตอร์ สาขาอำเภอปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบสถานประกอบการร้านหมูอินเตอร์ สาขาอำเภอปัว รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลสถานประกอบการ ประเภทสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ให้ถูกหลักสุขาภิบาลแก่ผู้ประกอบการ ตามที่ประชาชนได้แจ้งร้องเรียนมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาลและอนามัย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ