อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

เนื้อหา : ช่วงเช้ามืดของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ สังกัดฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปัว อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลปัว ๑ และลานจอดรถ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ