ออกตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการเอกชน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการเอกชน ภายในเขตพื้นที่เทศบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ