ออกพื้นที่ประเมินประชาชนที่ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการรถกู้ชีพ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา กันธุระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกพื้นที่ประเมินประชาชนที่ขอความอนุเคราะห์ใช้บริการรถกู้ชีพ เทศบาลตำบลปัว เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ