ออกตรวจสอบการดำเนินการตามหลักสุขาภิบาลของสถานประกอบการร้านชาวเล ทะเลสด

เนื้อหา :เย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ นายนิรันดร์ ศิลป์ท้าว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสอบการดำเนินการตามหลักสุขาภิบาล ของสถานประกอบการร้านชาวเล ทะเลสด พร้อมให้คำแนะนำวิธีการดับกลิ่นแก่ผู้ประกอบการ

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนงค์นุช อุดกลิ้ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ