มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่บ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปัว , ผู้นำชุมชนบ้านปรางค์พัฒนา ๑ และบ้านร้อง ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่บ้านปรางค์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปัว และผู้พิการในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวคมคาย อุตรชน ตำแหน่ง นักพัฒนาการชุมชนปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ