รับผู้ป่วยสูงอายุ มีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน อ่อนแรง ที่บ้านร้อง นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง ๖๐ – ๗๐ ปี ในเขตพื้นที่บ้านร้อง จากการสอบถาม พบว่า มีอาการเวียนศีรษะ , อาเจียน และอ่อนแรง จึงได้นำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ