ออกสำรวจภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บริเวณสวนสัปปะรดสี ในเขตพื้นที่บ้านขอน

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกสำรวจภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง บริเวณสวนสัปปะรดสี ในเขตพื้นที่บ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ