ออกปฏิบัติงานแพทย์สนาม ในกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ ๗

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกปฏิบัติงานแพทย์สนาม ในกิจกรรมครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ ๗ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับ ชมรมปั่นปั่นปัว ณ บริเวณสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นปล่อยตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน จนถึงเส้นชัย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวจริยา กันธุระ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายกิตติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ