ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทาสบชัย จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว จากนั้นได้ไปศึกษาเรียนรู้ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ณ วัดป่าหัด

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ