บริการช่วยเหลือรับ – ส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว บริการช่วยเหลือรับ – ส่งผู้ป่วยติดเตียง เพศชาย จำนวน ๑ ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านนาป่าน ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ